Pavel Opočenský – Obelisk

Autor: Pavel Opočenský

Díla sochaře a šperkaře Pavla Opočenského jsou typická svými arteficiálními zásahy do kamenných bloků. Dochází tak k napětí mezi krásou přírodního kamene a více či méně minimalistickou a seriální intervencí. Sochař svým zásahem do bloku kamene vytváří svého druhu velký kamenný šperk, když znejisťuje hmotnost kamenného bloku. Rád svými díly rovněž vstupuje do veřejného prostoru. Je tomu tak i u díla Obelisk. Ten se stejně tak vymyká jako potvrzuje dosavadní sochařovu práci. Dominantním zásahem jevzde protáhlé obdélníkové geometrické vykrojení, které do jisté míry narušuje vztyčený kamenný blok. Opočenský tak po svém vstupuje na pole sochařského tématu obelisku, které je jedním z fundamentálních témat dějin sochařství.

Zpět